O projekcie

Sytuacja na podkarpackim rynku pracy ulega ciągłemu pogorszeniu. Systematycznie wzrasta liczba bezrobotnych. Ze względu na trwający kryzys finansowy wprowadzane są plany restrukturyzacji pozwalające firmom na dostosowanie się do nowych warunków. Prawie zawsze skutkiem tych planów są zwolnienia pracowników. W obecnej sytuacji każda firma musi się liczyć z wprowadzeniem działań restrukturyzacyjnych a jej pracownicy z zagrożeniem utraty pracy z tych powodów.

Utrata pracy jest zawsze sytuacją kryzysową dla osoby zwolnionej. Oznacza to pogorszenie się warunków życiowych pracownika i jego rodziny. Utrzymujący się w długim okresie ten stan powoduje zubożenie, utratę motywacji i wiary we własne siły oraz dalszą dezaktualizację kwalifikacji zawodowych. Nasz projekt jest odpowiedzią na tę sytuację i potrzeby osób zwolnionych i tracących pracę. Uczestnictwo w projekcie gwarantuje wsparcie szkoleniowe pozwalające dostosować kwalifikacje uczestników do potrzeb rynku pracy oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych, a co za tym idzie nabycie nowych umiejętności zawodowych zwiększających szansę na podjęcie zatrudnienia w nowym zawodzie. Program jest również jest odpowiedzią na rosnące potrzeby ze strony pracodawców, na wykwalifikowaną i specjalistycznie przygotowaną kadrę pracowniczą.

Adresaci

  • osoby zamieszkujące województwo podkarpackie (kobiety i mężczyźni)
  • zwolnione w ciągu ostatnich 6 miesięcy przez pracodawcę mającego siedzibę lub filię na terenie woj. podkarpackiego
    lub
  • pozostające na wypowiedzeniu,

Zasięg terytorialny

Obszarem działania jest teren województwa podkarpackiego.

Cel projektu

Podniesienie konkurencyjności 60 osób na podkarpackim rynku pracy w okresie od 01.12.2013 do 30.06.2015.

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO